Openlab söker en illustratör och grafisk designer för betald praktik

Platsen är tillsatt!
Är du en vass illustratör och vill ha ett roligt och samhällsnyttigt uppdrag vid sidan om studier eller annan sysselsättning?

I september startar Openlabs nya idéutvecklingsprogram för lärare och forskare på Södertörns högskola och Stockholms universitet. Under sex heldagar fördelade över sex månader får deltagarna träna på metoder och verktyg för att utveckla en lösning på ett samhällsproblem.

Vi söker nu en skicklig illustratör och grafisk designer som vill bidra till kommunikationen av programmet och av deltagarnas projekt genom att skapa enklare illustrationer av idéer samt grafiska mallar till presentationer. 

Betald praktik:
Uppdraget genomförs som en betald praktik och beräknas till totalt cirka 72 arbetstimmar, från september 2021 fram till februari 2022. Du handleds av en av Openlabs innovationsledare som håller i programmet.

Omfattning:
Du behöver finnas tillgänglig under totalt ca. 30 h i september 2021, ytterligare ca. 30 h januari-februari 2022. Övriga timmar kan spridas ut över månaderna oktober-december. Start omgående.

Ersättning:
205 kr per timme (före skatt). Maxbelopp om 15 000 kr för hela perioden.
Ersättningen utgår enligt KTHs standard för timanställning i projekt.

Mer om Openlab:
Openlab är ett utmaningsdrivet center för samhällsinnovation. Genom kurser, uppdrag, mötesplatser och projekt skapar vi förutsättningar för innovation som förbättrar livskvalitén för invånarna i Stockholmsregionen.

Openlab grundades 2013 och drivs gemensamt av sex offentliga aktörer och universitet; Stockholm stad, Region Stockholm, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet, Södertörns högskola och Stockholms universitet.​ Openlabs lokaler finns på KTH campus (Valhallavägen 79, Stockholm), och administrativt är Openlab en del av KTH.

Ansökan:
Skicka ett kort personligt brev, ditt CV samt något eller några exempel på tidigare illustrationer/grafiska arbeten som du gjort till sara.araya@openlab.se. Vi går igenom ansökningarna löpande.

Vi ser fram emot din ansökan!