Så ökar mångfalden din lönsamhet och innovation

Företag med ett aktivt mångfaldsarbete är lönsammare, mer innovativa och attraherar fler talanger. En mångfald inom organisationen ger dessutom bättre förståelse för olika kundbehov och en lättare tillgång till nya marknader. 

Dagens forskning är tydlig: företag med en inkluderande företagskultur som lyckas med sitt mångfaldsarbete når längre än sina konkurrenter. Bland de som visat detta finns Katherine W. Phillips, professor vid Columbia University, New York, och specialiserad inom organisationskultur och mångfald.

Fler perspektiv leder till framgång
I flera artiklar, bland annat i The Wall Street Journal, gör hon tydligt hur team och projektgrupper där medlemmarna bidrar med olika infallsvinklar är mer innovativa. Olikheterna tvingar personerna att försöka se varje uppgift ur flera perspektiv där den extra ansträngning och de bredare perspektiven leder till större framgång. 

De bredare perspektiven är också en av förklaringarna till varför företag som strävar efter jämlikhet och anställda med olika etnicitet och social bakgrund också lyckas bättre än andra. Rapporten Diversity Matters från konsultfirman McKinsey visar hur  företag med en hög etnisk mångfald har större sannolikhet att nå vinst än genomsnittet. Dessutom ökar sannolikheten ytterligare hos de företag som har en balans mellan könen i ledningsgrupperna. 

Studien Diversity and Innovation från Boston Consulting Group omfattar 1700 företag i åtta länder. Även denna visar att företag med en större mångfald i ledningen har en högre vinst än genomsnittet där de högre intäkterna kommer från innovation och en förmåga att ta sig an nya affärsområden. 

Enklare att rekrytera
Inkluderande företag har även det lättare att rekrytera nya talanger. Det svenska undersökningsföretaget Universum genomför regelbundet en attitydundersökning bland Sveriges studenter. Undersökningen sammanfattas i en en rankinglista av landets mest populära arbetsplatser. Gemensamt för de som toppar listan är att de utmärkt sig som inkluderande arbetsplatser som aktivt arbetar för ökad mångfald. 

Undersökningar som dessa gör att medvetenheten sprider sig om att jämställdhet, mångfald och inkludering leder till framgångsrika och lönsamma företag. Inte minst bland investerare som i dag visar ett större intresse än tidigare att satsa där kunskapen gör skillnad. 

Men även om andelen jämställda börsbolag ökar så går det långsamt: år 2019 var den endast 24 procent. Bland små- och medelstora företag sker utvecklingen ännu långsammare. 

Fallgropar på vägen
Vägen till en mer inkluderande och jämställd arbetsplats är långtifrån självklar för de flesta. Här finns flera fallgropar, inte minst en kortsiktig syn på lönsamhet och tillväxt. 

Arbetet för jämställdhet och mångfald måste genomsyra hela organisationen och ges en tydlig ledningen av personer på chefsposition. Först när de visar förståelse kan det leda till en verklig förändring. 

Här gäller det också att inse att de flesta av oss är blinda för våra egna privilegier. Men genom att ständigt följa upp till exempel befordringar eller lön så är det lättare att se och förhindra att vissa grupper prioriteras över andra. 

I dag finns en god tillgång till utbildning och stöd i mångfaldsarbetet, läs mer i denna guide som tagits fram av Openlab inom projektet Frontrunners for Sustainable Innovation.

Det finns flera exempel på de som utmärkt sig för ett målmedvetet och strategiskt arbete med jämställdhet. Ett av dem är fastighetsbranschen som i dag utropat sig till landets mest jämställda bransch. 

Läs de andra delarna i Openlabs artikelserie om mångfald och arbetsmarknad:
Del 2, Best practice-exempel för en större mångfald på arbetsmarknaden.
Del 3, Här finns stöd för ditt eget mångfaldsarbe.


EVENT OM MÅNGFALD OCH INKLUDERING PÅ ARBETET OCH ARBETSMARKNADEN

Den 8 oktober arrangerar Openlab evenemanget Diverse and inclusive workplaces – Share mingle and inspire där fem talare delar med sig av erfarenheter av att öka mångfald och inkludering på arbetsmarknaden och på arbetsplatser. Välkommen!

Evenemangsinbjudan, share, mingle a and inspire, diverse and inclusive workplaces, 8 oktober 13.30-15.00.

FAKTARUTA 1
“Techbolagen brottas med sexuella trakasserier” 

Röster från den internationella techbranschen vittnar om en ovälkommen tillvaro för kvinnor och icke-vita. I rapporten “Tech lever grabbmyten” har Allbright kartlagt ett urval svenska techbolag och investmentbolag. Rapporten visar en ojämlik sektor där mångfaldsarbetet satts på undantag. Och trots att företagen ofta rekryterar internationellt upplever kvinnor och icke-vita det svårare att göra karriär på grund av sin identitet eller etniska bakgrund. 

“Techbolagen sitter på stor makt att forma vårt samhälle. Att exkludera hela målgrupper är oacceptabelt – och rimmar illa med lovord om nytänkande och innovation” skriver Amanda Lundeteg, VD för Allbright.
Källa: Allbright


FAKTARUTA 2
“Machokulturen består inom byggbranschen”

Sexuella trakasserier, härskartekniker och hård jargong; arbetsklimatet i byggbranschen har allvarliga brister, visar en rapport från branschföreningen Byggcheferna. Machokulturen är den viktigaste orsaken till att människor väljer bort eller ger upp en framtid i byggbranschen. 

“En schysst företagskultur är en konkurrensfördel som gör det möjligt att behålla topptalanger och tjäna mer pengar”, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, i ett uttalande.
Källa: Byggcheferna


Källor: 
How Diversity Makes Us Smarter, Katherine Phillips, Scientific American
Diversity Confirmed To Boost Innovation And Financial Results, Forbes
How Diversity Can Drive Innovation, Harvard Business Review
Rapport: Working for Change Matters Utbildning – Mångfaldscertifierad rekrytering
Rapport: Mångfald i näringslivet, Företagandet bland kvinnor, personer med utländsk bakgrund och unga 2004–2017, Tillväxtverket
Rapport: Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, Länsstyrelsen Stockholm
Tech lever grabbmyten, Allbright 2019
Fastighets först i mål, Allbright 2019
Vetenskapsmannen inte kvinna, Albright 2019

Text: Magnus Trogen Pahlén
Research: Maria Rosa Rogg
Ikoner av Freepik från www.flaticon.local

Texten har tagits fram av Openlab inom ramen för projektet Frontrunners for Sustainable Innovation, med finansiering från EU.