Här finns stöd i ditt eget mångfaldsarbete

Oavsett om du vill skaffa dig mer kunskap om inkludering eller bredda din rekrytering mot en större mångfald finns stöd och hjälp på vägen. Här hittar du några av de nätverk, organisationer och företag som kan bidra. 

Ta nästa steg…

…för att bredda öka ditt mångfaldsperspektiv

Addgender

Sveriges största nätverk av konsulter och experter inom mångfald och jämställdhet.

Arbetar bland annat med coaching, kartläggning och kompetensutveckling med inkluderings- och mångfaldsperspektiv. Erbjuder en egen utbildning till certifierad normingenjör som ger konkreta verktyg och strategier för att undersöka och bygga om normer i olika sammanhang.
Mer info: addgender.se

Teknikkvinnor

Sveriges största nätverk för kvinnor och icke-binära inom tech med cirka 28 000 medlemmar. Erbjuder bland annat ett chefsprogram inom inkluderande ledarskap med regelbundna workshops och individuella coachingsamtal. Organisationen kan även skräddarsy förändringsprojekt som syftar till att minska ojämställdhet och öka inkludering.
Mer info: teknikkvinnor.se

…för att rekrytera framtidssäkert

The Social Few

En data-driven tillväxtbyrå med digital spetskompetens som arbetar för ett mer inkluderande Sverige. Byrån genomför språk- och målgruppsanpassade undersökningar, digitala dialoger och informationssatsningar mot minoritetsgrupper. Hjälper organisationer att framtidssäkra sig själva genom högre innovationstakt och tillväxt, allt för att bli mer motståndskraftiga i förändring.
Mer info: thesocialfew.com

Working for change: Kompetensmetoden

Kompetensmetoden är ett digitalt verktyg för arbetsgivare som vill bredda sin rekrytering med fokus på kulturell mångfald. I sex steg ges stöd att hantera frågor om kulturell kompetens i rekryteringen. Här ingår även stöd till arbetsgivare för att säkerställa att alla medarbetare inkluderas på arbetsplatsen. 

Verktyget är framtaget av stiftelsen Working for Change tillsammans med Kantar Sifo och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
Mer info: workingforchange.se

…kommunicera på ett inkluderande sätt

 All of us 

All of us är ett nätverk som finns för att hjälpa företag inom kommunikationsbranschen att skapa en bättre bild av Sverige och att höja den kulturella och etniska mångfalden. Nätverket fungerar som en kanal som breddar rekryteringen och öppnar branschen för en större mångfald.
Mer info: thisisallofus.com

Pk Byrån

En strategisk partner inom inkluderande kommunikation, rekrytering och arbetsplatskultur. Erbjuder utbildning och kommunikationsinsatser inom inkludrande reklam, kommunikation och rekrytering.
Mer info: pkbyrån.se 

…för att skapa en inkluderande och attraktiv arbetsplats

Allbright

En partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Organisationen kan hjälpa till att kartlägga styrkor och utmaning samt erbjuder föreläsningar, utbildningar och andra tjänster till företag och organisationer.
Mer info: allbright.se

Radicle

Tränar organisationer i att förstå och skapa innovationskultur med bas i metoder och verktyg hämtade från aktuell forskning. Har utvecklat samtalsverktygen Fika for Change och Retro for Change som hjälper team att bygga tillit och reflektion för ett ökat lärande.
Mer info: radicle.se

Läs de andra delarna i Openlabs artikelserie om mångfald och arbetsmarknad:
Del 1, Så ökar mångfald din lösnamhet och innovation.
Del 2, Best practice-exempel för en större mångfald på arbetsmarknaden.

Text: Magnus Trogen Pahlén
Research: Maria Rosa Rogg
Foto: Vonecia Carswell, Unsplash


LÄR MER OM HUR ANDRA GJORT

DIVERSE AND INCLUSIVE WORKPLACES – Inspelning av eventet Share, mingle and inspire

Den 8 oktober 2020 arrangerade Openlab evenemanget ’Diverse and inclusive workplaces – Share mingle and inspire’ där fem talare delade med sig av erfarenheter av att öka mångfald och inkludering på arbetsmarknaden och på arbetsplatser. Ta del av inspelningen!

https://youtu.be/K-nj1kiMO08

Texten har tagits fram av Openlab inom ramen för projektet Frontrunners for Sustainable Innovation, med finansiering från EU.