Ta hjälp av universitets-studenter för att lösa utmaningar

Openlabs kreativa masterstudenter utvecklar lösningsförslag på samhälls- och verksamhetsutmaningar från staden och regionen. Skicka in er utmaning för kommande termin.

Openlab tar emot utmaningar från Region Stockholm och Stockholms Stad till den tvärvetenskapliga masterkursen Utmaningar för den Växande Staden/Innovationer för Samhällsutmaningar. Utmaningarna skall utgå från verksamheternas och samhällets konkreta behov och områden där ni är intresserade av att tänka nytt och/eller vill hitta nya lösningar.

Fyll i formuläret längst ner på sidan för att skicka in en utmaning till kursen!

Exempel på tidigare utmaningar från Region Stockholm

 

Om Openlabs masterkurs
I denna multidisciplinära kurs på masternivå ägnar ett team kvalificerade masterstudenter från olika lärosäten och discipliner 20 veckor åt er utmaning. Vanligtvis antas fyra utmaningar med per termin, med ett studentteam per utmaning. Studenterna arbetar med metoden Design Thinking och utvecklar prototyper och idéer utifrån behoven hos slutanvändare, brukare och andra viktiga målgrupper för att ta fram de bästa lösningarna. Som utmaningsgivare får ni ta del av användarinsikter och lösningsförslag i en slutrapport samt studentpresentationer och dialog med gruppen. Kursen hålls på engelska.
Samtliga studentprojekt presenteras på längst ner på vår masterkurssida, där du kan ta del av tidigare studentprojekt.

Ert åtagande
Att delta som utmaningsgivare i kursen är kostnadsfritt och öppet för alla verksamheter som finansieras av Region Stockholm eller Stockholm stad, från enhetsnivå till förvaltning eller bolagsnivå.

Åtagandet inbegriper att ni medverkar vid minst tre tillfällen under kursen samt fungerar som ett kontinuerligt stöd för kontakter och frågor i relation till projektet. Ni förväntas presentera utmaningen för studenterna i samband med kursstart (januari/februari, VT eller september, HT) samt medverka aktivt vid konceptleverans efter halva terminen (mars, VT eller oktober, HT) och slutleverans (maj/juni, VT eller Januari, HT). Kursen har vanligtvis många internationella studenter och kommunikationen med studentgrupperna samt presentationer i kursen sker i huvudsak på engelska.

Att ge en utmaning till Openlabs masterkurs
Den 4 maj 2021 höll Openlab ett webbinarium om vad det innebär att ge en utmaning till masterkursen. Se inspelningen av webbinariet nedan! (ca 40 minuter) Notera att datumen i årshjulet gäller för år 2021.

Se inspelningen av webbinariet för utmaningsgivare

Urval
Openlab gör ett urval av inkomna utmaningar baserat på i vilken utsträckning:

  • Utmaningen relaterar till Openlabs uppdrag att bemöta komplexa samhällsutmaningar.
  • Resultaten har potential att skalas upp eller spridas.
  • Utmaningen har koppling till de globala målen och agenda 2030.
  • Utmaningen är förankrad i ledningen hos den organisation som som ansöker.

Tips: formulera en bra utmaning

  • Formulera utmaningen som en fråga som inleds med orden “Hur kan vi…”
  • Välj ett områden där ni behöver tänka nytt och testa lösningar.
  • Identifiera konkreta behov och en tydlig användare/målgrupp.
  • Föreslå inte en lösning.
  • Koppla gärna till de globala hållbarhetsmålen.

Skicka in en utmaning via formuläret
Fyll i formuläret för att skicka in er utmaning. Dubbelkolla så att alla obligatoriska fält är ifyllda, så att din utmaning skickas in. När utmaningen har skickats står ett bekräftelsemeddelande överst i formuläret, dubbelkolla gärna.

Du kan också ladda ner blanketten som wordfil, fylla i och skicka till ivar.bjorkman@openlab.se.

Utmaningar tas emot löpande under året. Urval för höst- och vårtermin sker i november respektive maj.

FORMULÄR – SKICKA IN EN UTMANING TILL OPENLABS MASTERKURS

 

Utmaningsgivare

Ange vilken organisation samt enhet eller avdelning utmaningen är ifrån. Finns flera avsändare, ange samtliga.
Ange namnet på en huvudansvarig kontaktperson för utmaningen till masterkursen.
Ange telefonnummer till huvudansvarig kontaktperson.
Om det finns ytterligare kontaktpersoner för utmaningen, ange deras namn och mailadresser.

Utmaning

Beskriv utmaningen, dess kontext och vem det är ett problem för. Vilka behov finns bland användarna eller i verksamheten? Ge gärna exempel på scenarion som beskriver problemet och som inbegriper brukaren/slutanvändaren. Undvik att ge förslag på lösningar.
Beskriv på vilket sätt utmaningen har koppling till de globala målen och agenda 2030, exempelvis vilka mål som berörs och hur. Koppling till globala målen är ett av urvalskriterierna.
Hur har beslutet att skicka utmaningen till Openlabs masterkurs förankrats internt i den egna organisationen? Intern förankring är ett av urvalskriterierna.
Ange personer på ledningsnivå i organisationen som informerats om eller involverats i att utmaningen skickas till Openlabs masterkurs.

Användning av idéer och resultat

Beskriv hur ni ser på implementering av idéer och förslag från studenterna, och era möjligheter att ta in dessa i verksamheten.
Beskriv hur ni ser på uppskalning och spridning av resultaten, och era förutsättningar för det.
Jag vill få Openlabs nyhetsbrev