Openlabs arbete publiceras!

I slutet av 2022 presenterades en artikel som beskriver Openlabs arbete med utmaningsdriven utbildning på en av världens största internationella ingenjörsutbildningkonferenser – Frontiers in Education 2022 i Uppsala.

Artiklen ’Transformation-Driving Education: Perspectives Emerging in a Dialogue between Teachers with Experiences from Challenge-Driven Education’ har skrivits av en grupp lärare som arbetar med utmaningsdrivna utbildningsformat, däribland Jens Hemphälä (KTH) och Mats Danielson (SU) som undervisar på Openlabs masterkurs, och en av Openlabs arbetsgruppmedlemmar Anders Rosén (KTH).

Artikeln hittar du här!