Upphandling för att uppdatera Globen

Nu finns möjligheten att utveckla världens största sfäriska byggnad, Ericsson Globe! I en offentlig och världsomspännande upphandling efterlyser Stockholm Globe Arena Fastigheter (SGAF) innovativa lösningar för nedskalning av arenarummet för att passa olika typer av evenemang och publikstorlekar.

https://youtu.be/rStEUTam4xk

Målet med upphandlingen är att utveckla en lösning som gör det möjligt att anpassa arenarummet från ca 6 000 till 14 000 besökare – utan att göra avkall på vare sig akustik, ljus eller arenans unika arkitektur och rymd. Besökaren ska bjudas på en svårslagen atmosfär och en fullsatt, intim stämning oavsett evenemang och publikstorlek. Tillsammans kommer uppdraget att forma morgondagens unika arenaupplevelser för såväl hockey och annan sport som musik- och nöjesarrangemang.

Har ert företag kunskapen och de innovativa lösningarna för att skapa Globen 2.0?

Ladda ned upphandlingsmaterialet via www.opic.com alternativt kontakta Tendsign på tendsignsupport@visma.com eller +46 10 14 13 300. Upphandlingen sker genom förfarandet konkurrenspräglad dialog, vilket innebär en stegvis process där leverantörer och deras förslag selekteras genom ett första anbud, en dialogfas med utvalda leverantörer, och sedan ett nytt anbud på ett mer utvecklat upphandingsunderlag.
Alla frågor angående upphandlingen hänvisas till Tendsign.

Deadline för att lämna ett första anbud i processen är den 18 maj 2020 (ansökningstiden förlängts).


Openlab har tillsammans med andra aktörer stöttat Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGAF) för att identifiera behoven och målbilden för nedskalningen.

Vi får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom projektet Frontrunners for sustainable innovation. https://frontrunners.eu/
Tillsammans med några av Stockholms starkaste innovationskluster hjälper vi små och medelstora företag att utveckla och ta sina innovationer till marknaden snabbare.