Undervisa i utmaningsdriven innovation – Vi söker KTH-lärare

Nu söker Openlab och Global Development Hub KTH-lärare till våra respektive kurser i samhällsinnovation samt utmaningsdriven utbildning. Uppdragen (förordnanden) går att kombinera eller sökas separat.

  • Openlab söker en kursansvarig KTH-lärare till den fristående masterkursen Innovationer för den växande staden, på 20%.
  • Global Development Hub (GDH) söker en KTH-lärare som vill utveckla och stödja utmaningsdriven utbildning på KTH och vid GDH:s partneruniversitet i Afrika, på ca 30-50%.

Gemensamt för uppdragen är utgångspunkten i projektbaserat lärande, interdisciplinärt samarbete, skarpa case från lokala samhällsaktörer samt användarcentrerade metoder för innovation.

Om Openlab

Openlab är en utmaningsdriven innovations-arena med uppdraget att genom bland annat utbildning på master- och doktorandnivå stärka innovationsförmågan över disciplin-gränserna och bidra till att möjliggöra lösningar som stärker livskvalitén för Stockholmsregionens invånare. Parterna bakom Openlab är Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Openlab bedriver också kurser för yrkesverksamma, externfinansierade projekt, ett co-working space och ett konferenscenter.

Om Uppdraget – Openlab

Openlab söker en KTH-lärare till den fristående masterkursen Innovationer för den växande staden. Kursen är uppbyggd kring design thinking-metodiken, där studenter från de fyra partner universiteten  arbetar i interdisciplinära team med utmaningar från Stockholms stad och Region Stockholm. Uppdraget innebär undervisning och coachning på Openlab på KTH Campus, som en del av ett kreativt team av lärare från Openlabs fyra partneruniversitetet – KTH, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Södertörns högskola. Du erbjuds också möjligheten till uppdrag i Openlabs doktorandkurs samt att ta del av vår övriga miljö och aktiviteter.

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av projektbaserad undervisning och har en fast lärartjänst (tillsvidare) på KTH så att du kan ta rollen som kursansvarig och examinator för KTH studenterna.

Uppdraget omfattar 20% av heltid med start hösten 2020 tillsvidare. (Kan kombineras med uppdraget hos GDH.)

För mer information kontakta: Ivar Björkman, verksamhetsansvarig på Openlab (tel 073-6441413). Skicka din intresseanmälan/ansökan till: ivar.bjorkman@openlab.se

Vi vill ha din intresseanmälan senast den 1 maj.

Om Global Development Hub

GDH utvecklar och stödjer implementering av ett koncept för utmaningsdriven utbildning där interdisciplinära studentteam samarbetar med olika samhällsaktörer i projekt som adresserar lokala samhällsutmaningar kopplade till FN:s globala mål. Aktiviteterna bedrivs i nära samarbete med fyra afrikanska partneruniversitet i Kenya, Tanzania, Rwanda och Botswana och ett gemensamt studentutbytesprogram ger studenter möjlighet att delta i utmaningsdrivna projekt vid KTH eller vid något av partner-universiteten.

Om uppdraget – Global Development Hub

GDH söker en lärare som vill vara med och vidareutveckla GDH:s utbildningskoncept, genomföra utbildning av lärare på KTH och vid GDH:s partneruniversitet, och medverka i rekrytering av studenter till GDH:s utbytesprogram. Exempel på områden med utvecklingsbehov är designmetodik, projektmetodik, e-lärande, utvärderings- och examinationsmetoder, innovation och entreprenörskap, samt lärande för hållbar utveckling. Arbetet bedrivs i nära samarbete med GDH:s team och lärare på KTH och GDH:s partneruniversitet, i huvudsak på KTH Campus men resor till GDH:s partneruniversitet kan förekomma.

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av projektbaserat lärande, pedagogisk utveckling, och som är intresserad av och engagerad i globala hållbar utveckling.

Uppdraget omfattar ca 30%-50% i ett år, med möjlighet till förlängning. Start så snart som möjligt. (Kan kombineras med uppdraget hos Openlab.)

För mer information kontakta GDH:s föreståndare Jesper Vasell (tel 072-1486248) eller vice föreståndare Anders Rosén (tel 070-2580210). Skicka din intresseanmälan/ansökan till: vasell@kth.se

Vi vill ha din intresseanmälan senast den 1 maj.