Vill du göra affärer med Stockholms stad?

Välkommen torsdag 19 september kl 08.30-10.00 till ett frukostseminarium om att ha kommunen som kund.

Seminariet vänder sig särskilt till dig som driver eller arbetar i ett litet eller medelstort företag i Stockholmsregionen och söker svar på frågor som rör affärer med Stockholms stad, offentlig upphandling, anbud och vägar in på den offentliga marknaden.

Är det så enkelt att lägst pris alltid vinner? Är det möjligt för mindre företag att delta i upphandlingar? Vilka frågor får vi inte missa att ta upp? Ställ dina frågor till oss redan nu genom att anmäla dig till detta frukostseminarium.

Stockholm på kvällen, från vattnet

Katarina Lincoln, Strateg, Finansavdelningen/Upphandlingsenheten och Liselothe Engelgren, Verksamhetschef upphandling, Serviceförvaltningen från Stockholms stad svarar på dina frågor. Läs mer och anmäl dig anmäl dig här redan idag, begränsat antal platser.

Välkommen till en morgon på Openlab!

Seminariet är en del av projektet Frontrunners for sustainable innovation, med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet syftar till att stötta små och medelstora företag i Stockholms-regionen att ta sina produkter och tjänster till marknaden fortare.