Workshop för en grön hållbar stad – Green Viz Lab

Staden växer, men inte dess gröna ytor! Vad behöver vi göra? Tillsammans med 35 experter från regionen har vi genomfört en workshop om grön infrastruktur inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet Green Viz Lab.

Jörgen Sundin från Naturvårdsverkets inledde workshopen genom att berätta om Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att tillgängliggöra miljödata. Uppdraget har också varit en förutsättning för Green Viz Lab och de experiment som genomförts runt om i landet genom projektet.

Johan Lindal och Marie Rogg presenterade resultaten av Openlabs kartläggning över arbetet med de gröna värdena i regionen, med fokus på olika aktörer i stadsbyggnadsprocessen och deras upplevda hinder och behov. Kartläggningen har framförallt synliggjort komplexiteten i att arbeta strategiskt och operativt med grön infrastruktur. Komplexiteten beror framförallt på mängden aktörer som samverkar kring stadsbyggnadsprocessen, samt de skillnader som finns mellan deras drivkrafter och expertis. Dessa insikter har låg till grund för workshopen som samlade representanter från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Region Stockholm, 10 kommuner i regionen, samt 8 konsulter och entreprenörer.

Dagen fortsatte med flera talare som gav sina olika angreppssätt. Anna Lindhagen från Länsstyrelsen delade med sig av deras arbete med den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur.

Anna Koffman och Magnus Tuvendal från miljökonsulten Calluna som demonstrerade sitt verktyg Stadsträd – ett digitalt kartverktyg för att synliggöra träd i urban miljö.

Marcus Edvinsson, VD på Urban Green visade företagets lösningar för att bygga gröna tak i urban miljö, vilket de bland annat gjort på S44 i Stockholm.

Som avslutning redovisade Elisabeth Tornberg, numera på Norconsult, Stockholms stads strategier för utvärdering av kvalitet i stadsbyggnadsprojekt, sett från invånarnas perspektiv, och redovisade resultat från utvärderingar av områdena Annedal, Henriksdalshamnen och Årstadal/Liljeholmskajen.

Vi önskar parterna stort lycka till i sitt fortsatta arbete för att skapa den gröna, hållbara staden!