Brå bemöter känsliga frågor med Design Thinking

Att samverkan mellan kommun, polis och andra samhällsaktörer är betydelsefullt [...]