Idéutvecklingsprogrammet Idésam – deltagaren Inger berättar

 

Inger Linblad är fil.dr. och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola och en av våra tidigare deltagare i idéutvecklingsprogrammet Idésam. Inför Idésam hösten 2022 som nu är öppen för ansökan bad vi Inger beskriva sin upplevelse av programmet och vilka fördelar hon ser av design thinking-metodik i sitt arbete på högskolan.

Inger är akademisk utvecklingsledare för lärarutbildningens samverkansverksamhet Institutionen för samhällsvetenskaper (ISV) på Södertörns högskola och har ett stort intresse för samverkansfrågor. I sitt arbete får hon ibland frågor som handlar om sociala aspekter i skolan och skolsocialt arbete. Efter att ha gått den högskolepedagogiska kursen ”Att designa hållbarhet” föddes idéer om nätverksarbete inom högskolan för att få till interdisciplinära mötesplatser både internt och mot samverkanskommuner.

Utifrån denna idé och det nätverksarbete hon påbörjat sökte Inger till Openlabs idéutvecklingsprogram för lärare och forskare, Idésam.
”När jag erbjöds en plats i Idésam så tänkte jag att denna form och metod förhoppningsvis skulle kunna ge mig fler verktyg för att fortsätta arbetet med komplexa samhälls- och hållbarhetsutmaningar i gränslandet mellan vetenskaplig kunskap, akademi och yrkesprofession. Jag behövde hjälp med att se potentialen för min idé, göra nödvändiga avgränsningar, utforska kontaktytor och att kanske söka ekonomiska medel.”

Idéer om samverkan och social arbete

Projektet Inger arbetade med under idéprogrammets sex månader byggde på att knyta närmare band mellan högskolan och samhället för att bemöta sociala utmaningar.
”Jag hade en idé om att skapa ett interdisciplinärt nätverk mellan högskola och det omgivande samhället med fokus på social hållbarhet. Utmaningen utgick från de sociala problem som finns och de grundläggande strukturella utmaningar som finns för att möta dessa.”

Utmaningen knyter nära an till Ingers forskningsfält.
”Mitt forskningsområde är socialt arbete och frågor som rör problembilder av barn, barns livsfrågor och även frågor som rör utbildning och profession, som våld och professionellt omdöme.”

”Flertalet problem – utsatthet för individer och grupper – fortsätter trots insatser. Hur är det möjligt att bygga nätverk mellan högskolan, kommuner och skolverksamhet för att stävja negativ social utveckling hos barn och unga? Kan högskolan utgöra ett viktigt nav i det arbetet via forskning, riktade insatser, samverkan?”

Nya kontakter och samarbeten

Att försöka få fatt i användarnas och andra aktörers behov och perspektiv genom bland annat intervjuer och observationer är ett grundläggande steg i design thinking-processen som Idésam-programmet vilar på. För Inger blev intervjuerna ett sätt att knyta kontakter och se att hon inte var ensam om sina tankar.
”I mitt projekt genomförde jag intervjuer med kollegor på högskolan, och ju mer jag resonerade med andra desto mer insåg jag att liknande idéer fanns hos flera. Parallellt med det så fick jag kontakt med en för mig ny kollega som också deltog i Idésam. Vi började planera ihop och startade sedan med ytterligare en kollega ett verkligt projekt för studenter om sociala hållbarhetsfrågor.”

Att tänka nytt och kreativt tillsammans

Design thinking bygger också på att utmana antaganden, ta in flera perspektiv och vara nyfiken och kreativ i sitt arbete med komplexa utmaningar – något Inger uppskattade.
”Som hårt arbetande universitetslektor så var det givande att tänka i nya kreativa banor, att tvingas bryta invanda tankemönster för nya infallsvinklar och idéer. Själva mötesforumet inbjöd även till sådana interdisciplinära möten som jag längtat efter. Det var helt enkelt roligt att möta likasinnade både från det egna och från andra lärosäten.”

Gå Idésam – och avsätt tid

Inger är glad att ha medverkat i programmet och tipsar gärna andra om det.
”Jag har redan nu rekommenderat programmet till några olika kollegor som jag vet är ”fritänkare” och gärna arbetar med viktiga samhällsutmaningar och högskolans tredje uppgift: utåtriktade och samverkande uppgifter.”

Hon vill dock flagga för att framtida deltagare bör ha en del tid avsatt för att arbeta med projektet även mellan Idésam-träffarna.
”Jag blev lite överrumplad över mängden arbete som skulle utföras. Det kräver en hel del tid och engagemang för att bli riktigt bra.”

I Idésam hösten 2022 finns möjlighet att få finansiering genom sitt lärosäte för tiden i programmet, för att underlätta för deltagarna att avsätta den tid de behöver i sitt projekt.

Värdet av design thinking inom högskolan

Inger ser potential i att arbeta med design thinking-metodik inom olika områden och utbildningar.
”Jag tycker design thinking som metod passar bra för socialt arbete och socionom-utbildningen likväl som för andra professionsutbildningar där akademi och vetenskap berör ett yrkesområde, som exempelvis polis- och lärarutbildningen.”

Vi vill rikta ett varmt tack och fortsatt lycka till till Inger Linblad och övriga deltagare i pilotomgången av Idésam 2021-22. Nu ser vi fram emot nya deltagare i höst!

Vill du veta mer om de tidigare projekten i Idésam? Ta del av Ingers och de andra deltagarnas projekt och slutpresentationer i Idésam 2021-22.


Ansök till Idésam hösten 2022!

Idésam är ett innovationsprogram för lärare och forskare som vill lösa en aktuell samhällsutmaning med hjälp av sin forskning och sina idéer!

Programmet pågår mellan den 23 september och 9 december på Openlab, och vänder sig till lärare och forskare på Stockholms universitet och Södertörns högskola. Med hjälp av design thinking metodik arbetar du med ett eget projekt för att utveckla och testa idéer som adresserar samhällets komplexa utmaningar. Deltagandet är kostnadsfritt, med möjlighet till finansiering av din tid i programmet via ditt lärosäte!

Läs mer och anmäl dig!

Har du frågor? Hör av dig!
SH: Erik Falk, erik.falk@sh.se, Kerstin Cassel, kerstin.cassel@sh.se
SU: Olle Jonsson, olle.jonsson@su.se, Tor Regberg, tor.regberg@su.se
Openlab: Sara Araya, sara.araya@openlab.se