Idésam 2022 – möt deltagarna och deras projekt

Genom Openlabs idéutvecklingsprogram Idésam får lärare och forskare på Stockholms universitet och Södertörns högskola möjlighet att utveckla idéer baserat på sin forskning eller intresseområde.

I programmet, skräddarsytt för Södertörns högskolas och Stockholms universitets personal och genomfört för andra året i rad, har lärare och forskare ägnat höstterminen åt utmaningsdriven idéutveckling hos Openlab.

Programmet erbjuder stöd för att lösa samhällsutmaningar och utveckla sociala innovationer.

Deltagarna i programmet kommer utgå från en vald utmaning och idé och lära sig att använda design thinking-metodiken i sina projekt för att arbeta utmaningsdrivet, användarcentrerat och experimenterande.

Programmet uppmuntrar deltagarna att lära nytt och ompröva sina idéer, utbyta erfarenheter och inspireras av andra. Idéerna som deltagarna tar med sig in i programmet utvecklas genom flera iterationer och tester mot målgrupper, andra intressenter och externa rådgivare.

Många av projekten baserar sig på deltagarnas mångåriga erfarenheter av forskning och undervisning inom sitt fält. Genom programmet har deltagarna lotsats att arbeta på nya sätt för att undersöka utmaningen, identifiera användarnas behov och utveckla och testa lösningar.

Deltagare i Idésam 2022


Andreas Jemstedt
Post-doc, KTH och forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Evidensbaserade lärstrategier
Mitt företag Rowboater utvecklar en aktiv 30-minuters onlinekurs för att hjälpa högskolestudenter att effektivisera sitt lärande genom evidensbaserade lärstrategier.


Danielle Drozdzewski
Docent, Kulturgeografiska institutionen,
Stockholms Universitet

QualNotes
My company, QualNotes, is developing a digital research methods app to digitise qualitative research. It captures, maps and records field-based research, and it secures ethical consent all using the mobile device already in our hands.


Ola Knutsson
Docent, Institutionen för data- och systemvetenskap,
Stockholms Universitet

SMS – snacka med soc
Designkollektivet Ymse utvecklar de interaktiva samtalskorten Snacka med Soc som gör ungdomar delaktiga i beslut som påverkar deras liv.


Jenny Yourstone
Lektor, Institutionen för samhällsvetenskaper och Institutionen för polisiärt arbete, Södertörns högskola

Individ, samhälle och brott
Genom ökad kunskap och samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och fritidshemmet hittar vi nya vägar för att minska brottsligheten i särskilt utsatta områden.


Ragnar Lund
Lektor, Historiska institutionen, Stockholms universitet

My Village – Urban Academy
My Village – Urban Academy är en akademi för kommuner och företag. Plattform för samverkan, lärande och deltagardriven platsutveckling. Utmaningsdriven utbildning riktad till beslutsfattare och politiker inom offentlig sektor.


Eva Färjsjö
Adjunkt, Lärarutbildningen, Södertörns högskola

En hållbar skola som ger ett hållbart samhälle
Från Södertörns högskola kommer det ut kompetenta lärare som säkerställer att barn lämnar grundskolan med betyg i alla ämnen! Som en konsekvens av att elever får en god utbildning och i högre grad lyckas i skolan minskas utslagningen och färre barnhamnar i ett utanförskap. Under vårt arbete har vi lyckats få högskolan till att ge mer resurser till framför allt matematikundervisningen. Seniora studenter, digitala kurser och ett stöd direkt mot grundskolor i privat regi är också en del av de lösningar vi hittat.


Här kan du läsa om deltagarna och projekten i första omgången av programmet – Idésam 2021.

Här kan du läsa en intervju med Inger Linblad, fil. dr. och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola och en av deltagarna i Idésam 2021.