Idéutvecklings- program för lärare och forskare

Sök till Idésam/Openlab challenge accelerator
– Ett Idéutvecklingsprogram för lärare och forskare på Södertörns högskola och Stockholms universitet som vill lösa en samhällsutmaning.

Har du arbetat några år som lärare och forskare och vill bredda din kompetens? Har du kunskaper eller resultat från din forskning eller undervisning som du vill utveckla för praktisk tillämpning utanför akademin? Nu finns en möjlighet att få stöd för att utveckla en idé för att lösa en samhällsutmaning som engagerar dig.

This image has an empty alt attribute; its file name is LJ6r3t7Y0M-kCaKo_JLNzNVbPWSRyGM83f6IBdvplzjAhiiJaITzPlwG-nRfrHLeam5qEOV1reERwAhhNycP9YTorywhYn-RZNVG3lE3I1E9WtyROK1rV8p7uxIxPw

Idéer för samhällsutveckling

This image has an empty alt attribute; its file name is RT86r4SQC2TUixNVKm1iTF-Yubk9m-YJ30b-w4xVt_a2KdQJ4oHP4FyK0O1ZtmDvD7UA60TAksJYcbxNtmuSGs_quIAMFMKuGP0yRaEYqvtDPDiJvwBJjdIbveqkmA

I ett program skräddarsytt för Södertörns högskolas och Stockholms universities personal erbjuds lärare och forskare att arbeta utmaningsdrivet med idéutveckling vid samverkansplattformen Openlab. I programmet, som består av sex heldagstillfällen med start i september, får deltagarna stöd i idéutvecklingsprocessen och insikter om hur de kan göra resultatet relevant för användare på ett sätt som bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

Programmet hjälper också deltagarna att hitta vägar att finansiera den fortsatta processen, exempelvis genom en forskningsansökan, och finna former för fortsatt utvecklingsstöd. Slutmålet är att kunna realisera idén. Under programmet bidrar deltagarnas utbyte av erfarenheter och inspiration från inbjudna gäster till utvecklingen av det egna projektet. 

Datum:
24/9 | 22/10 | 26/11 | 17/12 | 28/1 | 25/2 | 2021-2022 |
(med reservation för justeringar)
Tid: 9.00-15.00
Plats: Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm.

Programmet är upplagt i fyra moment:

Metodstöd
Inledningsvis kommer du gå en heldagskurs i design thinking där du får lära dig grunderna i hur man arbetar utmaningsdrivet med att lösa en samhällsutmaning. Metoden är en viktig metodisk grundsten i hur du kommer arbeta med din idé under programmet. 

Coaching
Deltagarna kommer få stöd både individuellt och i grupp av erfarna coacher från Openlab i att utveckla sin idé.

Inspiration
Under programmet kommer inbjudna gäster dela med sig av sina erfarenheter i syfte att inspirera deltagarna i deras arbete. 

Lära av varandra
En viktig del i programmet är att det ger möjlighet att utbyta erfarenheter från övriga deltagare under hela programtiden.

Ansök till programmet!
För att ansöka skickar du en kort beskrivning av den idé/utmaning du vill arbeta med under programmet samt din motivering till varför du vill delta.

Södertörns högskola – Idésam: Skicka din ansökan till idesam@sh.se
Stockholms universitet – Openlab’s challenge accelerator: Skicka din ansökan till olle.jonsson@su.se