Maria coachar med nyfikenhet i fokus

En del av Openlabs verksamhet för att öka Stockholmsregionens innovationskraft är att erbjuda utbildningar i designmetodik för olika målgrupper. Vi bad en av våra kompetenta kursledare Maria Telenius, med bakgrund i offentlig sektor, beskriva hur design thinking kan skapa värde i offentlig och privat verksamhet.

Maria Telenius är en av Openlabs design thinking coacher och leder regelbundet våra intro- och fördjupningskurser. Design thinking är en användarcentrerad designmetod och förhållningssätt som tar sig an utmaningar på ett utforskande och iterativt sätt.

– De flesta organisationer idag är medvetna om att man måste ha sin målgrupp, sina användare och kunder i centrum. Men det gäller också att verkligen ta steget att samskapa med sina användare och skapa en verksamhet som utgår från deras behov, säger Maria.

Den första fasen i design thinking processen är “empatifasen” då man samlar in data om sina användare genom bland annat intervjuer och observationer. Maria beskriver att det ofta väcks nya frågor när man gör kvantitativa undersökningar och samlar in data om sina användare som endast mer kvalitativa, kreativa och utforskande metoder kan ge svar på.

– Genom designmetodiken skapar man empati för sina användare och förstår deras utmaningar, frustrationer, behov och drivkrafter för att förstå hur man som organisation på bästa sätt kan utvecklas för att möta dem.

Maria jobbar ofta med offentliga verksamheter och kommer själv från offentlig sektor och tror att design thinking kan göra stor nytta där. Att offentlig sektor jobbar med användardriven utveckling är av värde då man som skattefinansierad verksamhet har en skyldighet att se till att medborgarna och invånarna upplever att de blir sedda, hörda och mötta på ett bra sätt.

– Det har varit en samhällsutveckling under lång tid där medborgare, användare och invånare förväntar sig att vara delaktiga i utvecklandet av olika tjänster eller stadsprojekt. Då krävs det att man som organisation är modig nog att bjuda in. Det är en sorts överlevnadsfråga att vara en organisation i tiden och visa att man följer med.

Utmaningen att arbeta i innovationsprocesser kan vara att personer inte anser sig själva vara kreativa men genom det som designmetodiken lär ut så kan alla kan vara kreativa. Bara man får rätt förutsättningar. Maria började själv sin resa inom design thinking då hon gick masterkursen på Openlab “Challenges for emerging cities”.

Det som inspirerar Maria i hennes arbete är främst hennes egna barn. Men också konstvärlden för att få ta del av andras skapandeprocesser och tolkningar.

– Det känns lite klyschigt att säga sina egna barn, men vi föds nyfikna och jag blir inspirerad av mina egna barn dagligen. De har ett sådant öppet sinne och att de ställer så många frågor. Vid någon ålder slutar vi nästan att ställa frågor. Det är så synd. Också det ständiga experimenterandet, att man ger sig in i en lek eller ett projekt utan att veta var man kommer hamna.

Vill du lära dig design thinking och veta mer om hur den kan stötta nytänkande och innovation i din organisation? Openlab håller regelbundet kurser i design thinking på introduktions- och fördjupningsnivå.

Läs mer och anmäl dig till  Openlabs kurser för yrkesverksamma.