Stockholms stads traineeprogram lär design thinking hos Openlab

Stockholm stads traineer har varit på Openlab för en tvådagars introkurs i design thinking. Vi har pratat med Anna Arkelius, projektledare och programansvarig för traineeprogrammet.

Stockholms stads ettåriga traineeprogram ger nyexaminerade akademiker möjlighet att jobba inom stadens förvaltningar och bolag. Traineerna lär sig mycket om personlig utveckling, grupprocesser, att driva förändringsarbete och får bred kännedom om hela Stockholm stads organisation.

– De får en jättebra start på sina karriärer och i sin utveckling för att komma in i rollerna på arbetsplatsen, säger Anna Arkelius.

För staden är syftet med traineeprogrammet är dels att rekrytera till bristyrken men också att få in nytänkande utvecklings- och förändringsbenägna personer i verksamheten. En del av traineernas kompetensutveckling är även att lära sig design thinking genom Openlabs introkurs.

– Vi behöver jobba på ett nytt sätt, bli mer effektiva och komma på bättre lösningar, både för att kunna modernisera våra verksamheter och rusta inför framtiden. Vi är på Openlab för att stärka förändringsarbetet och få nya tankar kring hur vi jobbar med förändring, innovation och hur vi kan få in det ännu mer i våra verksamheter. Då är design thinking en bra modell som traineerna kan föra vidare på sina arbetsplatser.

Introkursen i design thinking knyter an till traineeprogrammets intention jobba med förändring och innovation, och ger traineerna redskap att kunna motivera sina kollegor och medarbetare att komma in i förändringsarbetet.

– Jag hoppas att de har fått med sig ett arbetssätt och ett mindset att inte köpa lösningen direkt utan först sätta sig djupare in i problemet innan de går på lösningen, säger Anna.

Nästa omgång av Stockholms stads traineeprogram börjar i januari 2020. För dig som är intresserad av att söka publiceras de nya traineeplatserna i slutet av augusti 2019. Se mer information på stockholm.se/trainee eller stockholm.se/jobb.

Lär dig hur design thinking kan främja nytänkande och innovation i din verksamhet. Openlab håller kurser i design thinking på introduktions- och fördjupningsnivå. Läs mer om våra kurser för yrkesverksamma.