Stadens traineer fortbildas i design thinking

Niklas och Sara är traineer på Stockholms stads traineeprogram, ett ettårigt program där nyexaminerade akademiker arbetar i stadens förvaltningar och bolag. Under programmet lär sig traineerna mycket om förändringsarbete, personlig utveckling, grupprocesser samt strukturer i Stockholm och på EU-nivå. För traineerna är det en positiv och lärorik resa.

– Det här året med all utbildning vi får är enormt kompetenshöjande. Det är roligt, man får träffa andra nya och nu har vi haft moduler om organisationspsykologi med mera. säger Sara.

För andra omgången har Stockholms stads traineeprogram deltagit i Openlabs introduktionskurs i design thinking.

Sara jobbar med ett stort IT-implementationsprojekt i staden som förändringsledare och har hela tiden vetat att hon vill jobba med digitalisering av offentlig förvaltning. Niklas har en bakgrund som civilingenjör och jobbar nu som trainee med tekniskt relaterade  förvaltningsfrågor med stadens fastighetsbestånd, en väldigt koordinerande och överblickande roll. De ser båda stora möjligheter och behov att implementera design thinking i stadens olika verksamheter.

– Jag tycker att det vi har gjort i introkursen till design thinking är något som man gärna skulle ha gjort tidigare i processen jag jobbar i. Jag har tidigare arbetat med design thinking och tycker det är nytänkande av staden att lägga in en design thinking modul i traineeprogrammet. Fast det kan tyckas vara en självklarhet att utgå från användaren och brukaren är det inte lika självklart ute i verksamheten, säger Sara.

Niklas som till skillnad från Sara inte har jobbat med design thinking tidigare känner att det har varit väldigt givande att lära sig mer om tankesättet att sätta användaren i fokus i en iterativ process. De båda traineerna är imponerade av hur mycket gruppen kunnat åstadkomma på kort tid under introkursens två dagar. För Niklas, som gillar deadlines, var den begränsade tiden något positivt. Gruppen fick gemensamt leverera användbara lösningar inom knappa tidsramar, och de blev glatt förvånade över resultatet.

– Jag gillade att på så kort tid gå igenom hela design thinking-resan och att få se att processen resulterar i en produkt som efter lite förfining kan bli något riktigt bra, säger Sara.

Niklas och Sara tror att offentlig sektor har mycket att vinna på att bli modigare, våga sticka ut mer och att bli bättre på att hitta synergier mellan förvaltningar. Stadens traineeprogram lockar och utbildar talanger som är villiga att förändra stadens verksamheter till det bättre. För det behöver kulturen i organisationen ännu mer främja mod, tro på sin egen förmåga och ta tillvara på kompetenser.

– Jag skulle vilja tillämpa hela design thinking konceptet på kontoret. Det finns en guldgruva av kompetens men samtidigt stuprörsarbetas det mycket vilket gör att synergimöjligheter går förlorade. Staden behöver bli bättre på att absorbera drivenhet och nya initiativ, säger Niklas.

I introkursen har traineerna fått utgå ifrån olika frågeställningar från verksamheterna och i en iterativ process gått igenom de olika faserna av design thinking, och tagit fram snabba prototyper av sina lösningar. De enkla materialen och kreativa metoderna kan ibland göra det svårt för förvaltningarna att se potentialen i design thinking tror Sara.

– Design thinking är mer än en plojig kul grej eller en rolig stund med färgglada papper och piprensare. Utmaningen blir att få respekt för vad design thinking processer faktiskt kan generera.

Niklas säger att utmaningen blir hur kan kan omsätta den nyvunna kunskapen om design thinking i rollen han har idag. Arbetssättet är något han både stimuleras och utmanas av och han skulle gärna vilja ta det vidare i utvecklingen av hur de processar projekten de gör idag.

Vi på Openlab är glada och stolta att få vara en del av kompetensutvecklingen av dessa unga talanger och önskar traineerna stort lycka till!

Läs inlägget där projektledare Anna Arkelius berättar mer om traineeprogrammet.

Om du vill söka till Stockholm stads traineeprogram finns mer information på stockholm.se/trainee. Nästa omgång startar januari 2020 och ansökan sker i början av hösten.

Vill du också lära dig designmetodik? Varmt välkommen att anmäla dig till Openlabs introkurs i design thinking.