Få stöd i er kreativa marknadsdialog för innovationsupphandling

Vi vill uppmuntra och stötta offentliga verksamheter i upphandlingen [...]