“Idén om det ensamma geniet är en myt”

Att kläcka en idé är en sak, men att utveckla [...]