Start för unikt projekt till förmån för stroke-patienter

Hur kan designprocesser hjälpa till att skapa en mer personcentrerad [...]