Masterkursprojekt, HT 2023

Openlabs masterstudenter har presenterat de projekt de har utvecklat under höstterminen 2023 i vår masterkurs ”Utmaningar för den växande staden”/”Innovationer för samhällsutmaningar”.

Studentprojekten höstterminen 2023: OpenLän, Hand in Hand Söder och Open Square.

Studenterna kommer från våra fyra partneruniversitet och utmaningarna de utvecklar lösningar på med hjälp av design thinking-metodik är inskickade av Stockholms stad och Region Stockholm.

Studentprojekten hösten 2023:

OpenLän

I projektet ”OpenLän” har ett team av studenter arbetat med en utmaning från Stockholms Läns Museum. Den ursprungliga utmaningen från museet var att göra en skylt som är lätt att läsa, meddelar om den är skadad och är snäll mot miljön. I processen omformulerades utmaningen till: Hur kan den digitala och fysiska närvaron av Stockholmsregionens historia överbryggas till människor genom engagerande kanaler?

Illustration for the project OpenLän and the solution AR-board.

Teamets lösning är en AR-tavla som integrerar augmented reality (AR) med en fysisk ram vid kulturarv, vilket erbjuder en innovativ och engagerande analog upplevelse samtidigt som den speglar Stockholms läns museums digitala natur genom AR-innehåll. ”AR-tavlan (som är en sammanslagning av flera idéer) kombinerar en digital och fysisk upplevelse för att tilltala olika behov och intressen. Detta koncept rimmar väl med museets digitala natur och är ett innovativt och roligt sätt att ta del av Stockholms rika historia!”

Team: OpenLän
Emilia Karlsson, Faisa Dirir, Faezur Rahman Fahim, Hashim Udoddy Mbita, Ursula Nill, Luise Zagst

>> Läs mer om projektet OpenLän


Hand in Hand Söder

Projektet syftar till att svara på hur Södermalms stadsdel kan möta det förändrade, utvecklande och ökande behovet av äldreomsorg. ”Hur kan vi ta reda på vilka förväntningar framtida seniorer och deras familjer har på att erbjuda uppskattade, träffsäkra och eftertraktade aktiviteter, service, stöd och omsorg som bidrar till ett självständigt liv så länge som möjligt?”

Projektet Hand in Hand Söder

Den föreslagna lösningen, kallad Hand in Hand Söder, är ett paket med tjänster för att aktivera samhället för framtida seniorer med hjälp av onlineplattform och medborgarbudget.

Team: WeCare
Vanja Tramosljanin, Kamil Dabrowski, Zara Taha, Samuel Killagane Läs mer om projektet:

>> Läs mer om projektet Hand in Hand Söder


Open Square

Grunden till projektet Open Square är en utmaning från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning om att förändra Skarpnäcks Torg till en trygg, inbjudande, tillgänglig och välkomnande plats. Att skapa en offentlig plats som är öppen och välkomnande för hela samhället.

Energize Skarpnäck - Creating a place with, not for, people!

”Gemenskapen mellan de boende i Skarpnäck framstod som en viktig del av samhället, samt en outnyttjad potential för området, därför måste lösningen för Skarpnäck Torg använda Skarpnäcksborna som samarbetspartners för att förbättra torget.”

Studentteamet föreslår ett koncept som de kallar Energize Skarpnäck; en process, baserad på skapande, en deltagande kultur och placemaking som metod. En livlig plats, året runt.

Team: Open Square
Ammarah Shahzad, Rebecca Ericzén, Hanna Hjertqvist, Frida Wikström Rygaard, Levi Kamara Zwannah, Caroline Agné

>> Läs mer om projektet Open Square


Projektrapporter, sammanfattningar och de filmade presentationerna från denna och tidigare terminer finns tillgängliga på vår webbplats, på engelska: https://openlabsthlm.se/student-projects/

Students in Openlab master's course durung autumn 2023, and their three student projects.