VAD

FAS Check-in

SYFTE Få förståelse för gruppens känslotillstånd

TID 5-10 min

DELTAGARE Gruppövning, helgrupp eller mindre grupper

MATERIAL En whiteboard och whiteboard pennor

UTRYMME

KÄLLA

FAS

Check-in

SYFTE

Få förståelse för gruppens känslotillstånd

TID

5-10 min

DELTAGARE

Gruppövning, helgrupp eller mindre grupper

MATERIAL

En whiteboard och whiteboard pennor

UTRYMME

KÄLLA

HUR

  1. Rita upp en enkel slingrande berg-och-dalbana på en whiteboard eller stort papper (inga detaljer krävs, ett streck räcker fint!).

  2. Be deltagarna att en och en sätta en markering som representerar var i berg-och-dalbanan de befinner sig just nu, och ge en motivering varför.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon