Idégenerera

I idégenereringsfasen får idéerna och kreativiteten flöda. I denna fas skapar du många olika förslag på lösningar baserat på era insikter om användarnas behov. Flera av övningarna passar för samskapande tillsammans med användarna.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon