VAD

FAS Idégenerera

SYFTE Komma på många idéer i ett snabbt tempo

TID 10 min

DELTAGARE Individuellt eller i grupp

MATERIAL Pennor och papper

UTRYMME Bord

KÄLLA

FAS

Idégenerera

SYFTE

Komma på många idéer i ett snabbt tempo

TID

10 min

DELTAGARE

Individuellt eller i grupp

MATERIAL

Pennor och papper

UTRYMME

Bord

KÄLLA

HUR

  1. Informera deltagarna om den utmaning de ska idégenerera utifrån. 
  2. Alla deltagare tar varsitt papper och drar linjer så att åtta lika stora rektanglar bildas.
  3. Ställ en klocka på åtta minuter. 
  4. Be deltagarna att komma på en idé per ruta, totalt åtta idéer på åtta minuter. 
  5. Starta klockan!
  6. Som facilitator kan du uppmärksamma deltagarna på när det är dags att gå vidare till nästa idé för att hinna, och uppmuntra dem att bejaka sina idéer.


TIPS!
Övningen kan anpassas till kortare tid och kombineras med andra idégenereringsövningar.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon