Definiera

I steget “definiera” använder du kreativa metoder för att analysera och definiera användarnas behov. Övningarna hjälper dig att hitta mönster i vad du lärt dig om användarnas känslor, tankar och beteenden, nå nya insikter och omformulera problemet.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon