VAD

FAS Definiera

SYFTE Strukturera kvalitativ data för en grupp användare och skapa djupare förståelse

TID 5-10 min per intervju, observation eller annat empatiarbete

DELTAGARE Individuellt eller i mindre grupper

MATERIAL Material från intervju, observation eller annat empatiarbete, mallen och pennor

UTRYMME Bord, whiteboard

KÄLLA

FAS

Definiera

SYFTE

Strukturera kvalitativ data för en grupp användare och skapa djupare förståelse

TID

5-10 min per intervju, observation eller annat empatiarbete

DELTAGARE

Individuellt eller i mindre grupper

MATERIAL

Material från intervju, observation eller annat empatiarbete, mallen och pennor

UTRYMME

Bord, whiteboard

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallen.
  2. Gå igenom intervju/observation för en användare i taget.
  3. Sortera in det som användaren uttryckt muntligen under “säger” och personens agerande och beteende under “gör”. I fältet “känner” placeras känslouttryck och vad personen känner kring det du vill undersöka, t. ex. när den använder er tjänst eller produkt. I fältet “tänker” fyller ni i sådant som användaren inte sagt uttryckligen men som ni läser mellan raderna.
  4. Skapa en ny empatikarta för nästa användare tills ni gått igenom allt material.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon