VAD

FAS Empatisera

SYFTE Sammanfatta insikter om användare och få översikt genom att skapa en persona

TID 20-40 min

DELTAGARE Individuellt eller i grupper om max 7

MATERIAL Mallen, pennor

UTRYMME En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

FAS

Empatisera

SYFTE

Sammanfatta insikter om användare och få översikt genom att skapa en persona

TID

20-40 min

DELTAGARE

Individuellt eller i grupper om max 7

MATERIAL

Mallen, pennor

UTRYMME

En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallen och läs introtexten.
  2. Utgå ifrån det ni fått reda på genom intervjuer, observationer, immersiva upplevelser, etc. 
  3. Namnge er persona. Det kan vara ett personnamn, något mer beskrivande, eller varför inte både och?
  4. Fyll i vilka mål och motivationer, behov, frustrationer och beteenden er persona har, kopplat till den utmaning ni jobbar med. Fortsätt med att beskriva hur den ideala upplevelsen skulle se ut.
  5. Skriv ett kärnfullt citat som förmedlar något viktigt om er persona.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon