VAD

FAS Definiera

SYFTE Dela och bearbeta insamlad information från empatifasen

TID 5-10 minuter per intervju/observation

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Post-it lappar, pennor, whiteboard eller stora papper

UTRYMME Bord eller whiteboard

KÄLLA Design thinking bootleg by d.school at Stanford University

FAS

Definiera

SYFTE

Dela och bearbeta insamlad information från empatifasen

TID

5-10 minuter per intervju/observation

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Post-it lappar, pennor, whiteboard eller stora papper

UTRYMME

Bord eller whiteboard

KÄLLA

Design thinking bootleg by d.school at Stanford University

HUR

  1. Samla deltagare och material från genomförda intervjuer och observationer.
  2. Fokusera på en intervju/observation i taget. Bestäm gemensamt en färg på post-it-lappar för den aktuella intervjun.
  3. En person berättar om intervjun, vem som intervjuades, vad personen sa och vad intervjuaren observerade i form av betenden, miljö, etc. Om fler var med fyller de på med sina observationer och anteckningar.
  4. De som lyssnar noterar det viktigaste de hör på post-it-lappar, en sak per lapp. Skriv ner sådant som sticker ut, som förvånar, motsägelser och citat. Undvik egna tolkningar.
  5. Fäst lapparna på whiteboarden efter varje intervju, eller efter att alla intervjuer är klara.
  6. Gå vidare till nästa intervju, och välj en ny post-it-färg.
  7. Fortsätt tills ni gått igenom alla intervjuer.
  8. När ni packat upp alla användarberättelser har ni en samling lappar med det mest intressanta om era användare som ni kan klustra och bearbeta vidare.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon