VAD

FAS Definiera

SYFTE Utveckla en ny problemformulering baserad på era nya insikter

TID 30-60 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Mall, post-its, pennor

UTRYMME En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA Stanford Bootcamp Bootleg

FAS

Definiera

SYFTE

Utveckla en ny problemformulering baserad på era nya insikter

TID

30-60 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Mall, post-its, pennor

UTRYMME

En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

Stanford Bootcamp Bootleg

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallen
  2. Individuellt: skriv ner problemformuleringar – “point of view” som innehåller info om användaren, dens behov samt en insikt om dens beteende.
  3. I grupp: läs igenom och välj en formulering som bäst fångar utmaningens kärna.
  4. Individuellt: skriv ner 1-5 ”Hur kan vi…?”- frågor som relaterar till formuleringen, gärna på post-its.
  5. Dela med er av era förslag till varandra.
  6. Välj den formulering som bäst fångar er nya utmaning.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon