VAD

FAS Definiera

SYFTE Gå från insikter till att identifiera möjligheter

TID 15 min

DELTAGARE Individuellt

MATERIAL Mallen och pennor

UTRYMME

KÄLLA

FAS

Definiera

SYFTE

Gå från insikter till att identifiera möjligheter

TID

15 min

DELTAGARE

Individuellt

MATERIAL

Mallen och pennor

UTRYMME

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/ skriv ut mallen.
  2. Individuellt, formulera de viktigaste insikterna från din research och skriv dem till vänster på mallen.
  3. Utifrån insikterna – identifiera nya möjlighetsområden till höger.Tips!

    Bolla gärna med din kollega/workshop-granne/projektpartner.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon