VAD

FAS Definiera

SYFTE Kartlägga användarens upplevelse och identifiera områden med förbättringspotential

TID 60+ min

DELTAGARE Individuellt eller i grupp

MATERIAL Mallen och pennor

UTRYMME Bord, whiteboard

KÄLLA

FAS

Definiera

SYFTE

Kartlägga användarens upplevelse och identifiera områden med förbättringspotential

TID

60+ min

DELTAGARE

Individuellt eller i grupp

MATERIAL

Mallen och pennor

UTRYMME

Bord, whiteboard

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallen.
  2. Identifiera vilka användare som är intressanta att kartlägga, vilket scenario ni vill fokusera på, och vad användarens mål är.
  3. Använd insamlad kunskap från empati-fasen.
  4. Identifiera faser i användarresan. En typisk användarresa är indelad i vad som händer före-under-efter kontakt med en tjänst eller produkt.
  5. Skriv in händelser och aktiviteter som användaren gör i respektive fas.
  6. Identifiera interaktioner då användaren kommer i kontakt med tjänsten eller produkten i de olika faserna. Skriv och/eller rita symboler för interaktionerna.
  7. Fyll i användarens känslomässiga upplevelse av det som händer. Skapa en kurva av “berg” och “dalar” där positiva känslor placeras högt upp och negativa långt ner. Illustrera ytterligare genom symboler, emojis och citat.
  8. Notera vilka insikter ni kan dra av användarens resa. Fokusera särskilt på de punkter där användaren upplever frustration eller missnöje.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon