VAD

FAS Idégenerera

SYFTE Samskapa idéer och att röra på sig

TID 20-40 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Papper och pennor

UTRYMME Bord

KÄLLA

FAS

Idégenerera

SYFTE

Samskapa idéer och att röra på sig

TID

20-40 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Papper och pennor

UTRYMME

Bord

KÄLLA

HUR

  1. Sätt er runt ett bord och ge samtliga deltagare ett papper och en penna.
  2. Be deltagarna rita en idé på en given utmaning under några minuter. 
  3. När tiden är ute, skicka pappret ett steg åt höger. Låt den som ritat berätta kort för mottagaren vad idén är.  
  4. De som berättat vänder sig sedan till den de fått en ny teckning av, och lyssnar på beskrivningen av den idén. 
  5. Bygg vidare på den nya idén genom att rita.
  6. Skicka runt papperna tills idéerna känns utvecklade. 
  7. Låt varje deltagare dela idén som finns på deras papper med resten av gruppen. 

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon