VAD

FAS Idégenerera

SYFTE Applicera olika perspektiv på utmaningen för att generera nya idéer

TID 5 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Post-it lappar och pennor

UTRYMME Bord

KÄLLA Bootcamp Bootleg

FAS

Idégenerera

SYFTE

Applicera olika perspektiv på utmaningen för att generera nya idéer

TID

5 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Post-it lappar och pennor

UTRYMME

Bord

KÄLLA

Bootcamp Bootleg

HUR

  1. Be deltagarna var för sig  komma på lösningar på en given utmaning utifrån olika perspektiv. Skriv/rita en idé per post-it och komplettera med ord. Kom på minst fyra idéer per perspektiv!

Några exempel:

  • Hur skulle  Elon Musk (med obegränsade ekonomiska medel) lösa er utmaning? 
  • Hur skulle Pippi Långstrump lösa er utmaning? 
  1. Låt varje deltagare dela en idé i taget tills alla idéer är delade. 

Tips på ytterligare perspektiv:

  • Superwoman
  • 3-åring
  • Vad skulle göra problemet värre?
  • Vad skulle vara en väldigt långsökt idé?

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon