VAD

FAS Idégenerera

SYFTE Synliggöra olika perspektiv kring ett område eller en idé

TID 15min - 60min

DELTAGARE Gruppövning, men metoden kan användas enskilt för att se på något ur olika perspektiv

MATERIAL Hattar i olika färger

UTRYMME En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

FAS

Idégenerera

SYFTE

Synliggöra olika perspektiv kring ett område eller en idé

TID

15min - 60min

DELTAGARE

Gruppövning, men metoden kan användas enskilt för att se på något ur olika perspektiv

MATERIAL

Hattar i olika färger

UTRYMME

En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

HUR

 1. Bestäm vilken idé eller fråga ni ska fokusera på.
 2. Bestäm vad de olika färgerna ska representera – exempelvis:
 • Information och fakta
 • Känslor
 • Positiva möjligheter som kan förklaras med logik
 • Hot, hinder och risker som kan förklaras med logik
 • Kreativitet
 1. Bestäm vem eller vilka som tar vilken hatt (perspektiv).  
 2. Låt respektive ”hatt” tänka enskilt utifrån sitt specifika perspektiv och därefter sammanfatta sina tankar. Tankearbetet sker parallellt för alla hattar.
 3. Låt sedan varje ”hatt” berätta vad den kommit fram till, utifrån det perspektiv den representerar.
 4. Sammanfatta slutsatser och eventuella åtgärder.

Vill du vika en egen hatt? Såhär gör du!

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon