VAD

FAS Idégenerera

SYFTE Samskapa idéer och att röra på sig

TID 30-60 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Post-its, pennor, små runda klistermärken

UTRYMME En plats där deltagarna kan röra sig i rummet

KÄLLA

FAS

Idégenerera

SYFTE

Samskapa idéer och att röra på sig

TID

30-60 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Post-its, pennor, små runda klistermärken

UTRYMME

En plats där deltagarna kan röra sig i rummet

KÄLLA

HUR

  1. Be deltagarna välj ut max 5 idéer var (från tidigare övning) och skriva ner dem på post-its.
  2. Varje person ska nu sätta sina ‘post-it idéer’ på ryggen på personer i gruppen som de tror kan bidra till idén. Detta görs utan att diskutera eller visa idéerna. Se till så att alla deltagare har idéer på sin rygg.
  3. Deltagarna plockar bort och läser idéerna för att sedan bygga vidare, förbättra, slå ihop eller modifiera idéerna.
  4. Sätt upp idéerna på väggen eller en whiteboard. Välj om ni vill sätta upp alla, eller 2-3 favoriter från varje person
  5. Diskutera kort vad ni har kommit fram till för idéer.
  6. Använd dot-voting (runda klistermärken) för att rösta fram en favoritidé. Varje deltagare har tre röster var!

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon