VAD

FAS Idégenerera

SYFTE Boosta idégenerering genom att byta perspektiv

TID 20 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Post-it-block och pennor

UTRYMME Valfri utomhusmiljö

KÄLLA

FAS

Idégenerera

SYFTE

Boosta idégenerering genom att byta perspektiv

TID

20 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Post-it-block och pennor

UTRYMME

Valfri utomhusmiljö

KÄLLA

HUR

  1. Gå ut genom dörren!
  2. Var och en har till uppgift att hålla sin ‘Hur kan vi…?-fråga i åtanke och under tystnad promenera med sin grupp för att observera och inspireras av utemiljön.
  3. Fråga dig själv “vad händer?”, “vad ägnar sig folk åt?”, “kan någon befintlig lösning ge input till vår utmaning?”, osv. 
  4. Notera dina tankar i ett post-it-block. 
  5. Efter 5 minuters promenad i tystnad, stanna upp och gå laget runt. Låt alla dela sina idéer, en i taget. 
  6. Gå tillbaka under tystnad och fundera vidare och ta in miljön. Kanske tänker du vidare på en annans idé eller utvecklar en ny.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon