VAD

FAS Check-in

SYFTE Ta reda på deltagarnas förhoppningar inför en process

TID 15-30 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Whiteboard eller stort papper, pennor, post-its

UTRYMME

KÄLLA

FAS

Check-in

SYFTE

Ta reda på deltagarnas förhoppningar inför en process

TID

15-30 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Whiteboard eller stort papper, pennor, post-its

UTRYMME

KÄLLA

HUR

  1. Be deltagarna skapa en bild av sig själva som en superhjälte med ett superhjältenamn på en post-it. Uppmuntra detaljer och extra utsmyckning av superhjälten!
  2. Vilka krafter har superhjälten som kan bidra i teamet? Be deltagrana skriva ner dessa.
  3. Fäst superhjältarna på en vägg eller whiteboard och låt deltagarna presentera sig själva med hjälp av sina kreationer.

Tips!
Be deltagarna komma på en superhjälte med värdelösa superkrafter, t. ex. expert på 80-tals-mellolåtar.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon