VAD

FAS Check-out

SYFTE Samla in feedback från deltagarna efter en aktivitet

TID ca 5 min

DELTAGARE Individuellt eller i grupp

MATERIAL Post-its och pennor

UTRYMME Whiteboard eller vägg

KÄLLA

FAS

Check-out

SYFTE

Samla in feedback från deltagarna efter en aktivitet

TID

ca 5 min

DELTAGARE

Individuellt eller i grupp

MATERIAL

Post-its och pennor

UTRYMME

Whiteboard eller vägg

KÄLLA

HUR

  1. Skriv ‘I wish’, ‘I like’, ‘What if’ som kolumn-rubriker på ett stort papper eller whiteboard.
  2. Låt alla deltagare individuellt skriva sina tankar på de tre kolumnerna. Vad de gillar, vad de önskar och idéer på hur det eventuellt skulle kunna vara om…

Tips!
Variera rubrikerna efter behov.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon