VAD

FAS Definiera

SYFTE Bedöma olika idéers genomförbarhet

TID 15-30 min

DELTAGARE Individuellt eller i grupp

MATERIAL Pennor, mall eller papper

UTRYMME Bord, whiteboard

KÄLLA

FAS

Definiera

SYFTE

Bedöma olika idéers genomförbarhet

TID

15-30 min

DELTAGARE

Individuellt eller i grupp

MATERIAL

Pennor, mall eller papper

UTRYMME

Bord, whiteboard

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallen
  2. En och en, placera idéer längs skalorna. En idé som är lätt att genomföra och kommer ha stor effekt sätts i högra hörnet. Diskutera om idén är rätt placerad.
  3. Fortsätt med nästa idé tills alla är utplacerade.
  4. Längst upp till höger är lågt hängande frukter med värde för användaren, dessa kan implementeras direkt. 
  5. Längst ner till vänster är idéer som är svåra att genomföra och inte förväntas skapa värde. Dessa idéer kan tas bort.
  6. Längst upp till vänster är idéer som är komplicerade att genomföra men skapar stort värde. Detta är idéer som kan brytas ner till mindre delar eller struktureras till projekt.
  7. Längst ner till höger är idéer som ger låg effekt men är enkla att genomföra. Dessa uppgifter görs i mån om tid men är inte prio.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon