VAD

FAS Empatisera

SYFTE Skapa djup förståelse för en frågeställning

TID 2-5 minuter

DELTAGARE 2+

MATERIAL Inget

UTRYMME En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA Toyota Motor Corporation’s 5 Whys metod för grundorsaksanalys

FAS

Empatisera

SYFTE

Skapa djup förståelse för en frågeställning

TID

2-5 minuter

DELTAGARE

2+

MATERIAL

Inget

UTRYMME

En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

Toyota Motor Corporation’s 5 Whys metod för grundorsaksanalys

HUR

  1. Para ihop er för att intervjua varandra.
  2. Enas om en enkel och neutral intervjufråga som är, t. ex. “var känner du dig mest produktiv?”
  3. Turas om att intervjua, ca 2 minuter per person.
  4. Under intervjun, ställ frågan “varför?” på olika sätt, t. ex. “hur kommer det sig?”, “vad beror det på?”, helst 5+ gånger.
  5. Reflektera över hur väl ni förstod grundorsaken, hur det kändes att ställa frågan “varför?” på olika sätt många gånger på kort tid, och vad ni tar med er.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon