VAD

FAS Empatisera

SYFTE Kartlägga vem eller vad som påverkar eller påverkas av utmaningen eller lösningen

TID

DELTAGARE Individuellt eller i grupp

MATERIAL Mallen eller stort papper, pennor

UTRYMME En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

FAS

Empatisera

SYFTE

Kartlägga vem eller vad som påverkar eller påverkas av utmaningen eller lösningen

TID

DELTAGARE

Individuellt eller i grupp

MATERIAL

Mallen eller stort papper, pennor

UTRYMME

En plats där ni kan ha fokus och samtal

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallen.
  2. Definiera vem användaren är och skriv detta i den innersta cirkeln.
  3. Identifiera olika aktörer som påverkar eller påverkas av utmaningen eller en möjlig lösning. I cirkeln närmast användaren skriver ni aktörer som berörs och som användaren kommer i direktkontakt med. I den yttre cirkeln skrivs aktörer som indirekt påverkar eller påverkas.
  4. Ringa in eller notera aktörer som ni skulle behöva förstå mer, involvera i eller informera om er designprocess.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon