VAD

FAS Empatisera

SYFTE Förstå användare genom att delta och fördjupa sig i deras upplevelse och aktiviteter

TID 1 dag

DELTAGARE 1-3 användare

MATERIAL Enligt metod för dokumentation (inspelning, anteckningar, video, etc)

UTRYMME Där det som ska upplevas äger rum

KÄLLA Stanford Bootcamp Bootleg

FAS

Empatisera

SYFTE

Förstå användare genom att delta och fördjupa sig i deras upplevelse och aktiviteter

TID

1 dag

DELTAGARE

1-3 användare

MATERIAL

Enligt metod för dokumentation (inspelning, anteckningar, video, etc)

UTRYMME

Där det som ska upplevas äger rum

KÄLLA

Stanford Bootcamp Bootleg

HUR

  1. Hitta lämpliga aktiviteter att delta i, exempelvis med hjälp av er aktörskarta. 
  2. Om ni behöver, ta kontakt med verksamheten och boka in tillfälle för er “immersiva upplevelse’.
  3. Delta i aktiviteter eller verksamheter som berör användarens utmaning. Observera, känn in och prova att göra själva för att få djupare förståelse.
  4. Dokumentera genom anteckningar, stödord och/eller skisser som du utvecklar efteråt, gärna så snart som möjligt.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon