VAD

FAS Energizer

SYFTE Skapa en atmosfär av att bejaka varandras förslag, få energi, aktivera kroppen

TID 3-10 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL

UTRYMME Plats att gå runt i rummet

KÄLLA

FAS

Energizer

SYFTE

Skapa en atmosfär av att bejaka varandras förslag, få energi, aktivera kroppen

TID

3-10 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

UTRYMME

Plats att gå runt i rummet

KÄLLA

HUR

  1. Be deltagarna att gå runt i rummet. 
  2. När någon ropar ut en uppmaning t. ex. ”Vi hoppar på ett ben” svarar övriga ”Ja, det gör vi!” och följer instruktionen tills någon ropar ut något annat.
  3. Övningen är över när deltagarna är trötta och nöjda.

Exempel på uppmaningar:

  • Vi gör fula grimaser! – Ja, det gör vi!
  • Vi ställer oss på stolarna!
  • Vi dansar fågeldansen!
  • Vi pratar skånska!

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon