VAD

FAS Energizer

SYFTE Skapa positiv och konstruktiv teamanda

TID Beror på gruppens storlek, några minuter per person

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Papper, pennor, säkerhetsnål eller tejp

UTRYMME

KÄLLA

FAS

Energizer

SYFTE

Skapa positiv och konstruktiv teamanda

TID

Beror på gruppens storlek, några minuter per person

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Papper, pennor, säkerhetsnål eller tejp

UTRYMME

KÄLLA

HUR

  1. Be deltagarna att sätta sig i en cirkel och ge dem varsitt papper att skriva sitt namn på.
  2. Lägg papprena på golvet med namnet nedåt.
  3. Låt varje deltagare ta varsitt papper och skriva eller rita något som det tycker om hos personen vars papper de fick. Det kan vara en fin egenskap som personen har eller någonting annat. 
  4. Skriv inte under med ditt namn, övningen är anonym.
  5. Efter ungefär två minuter skickar deltagarna vidare pappret så att alla skriver på allas.
  6. Låt deltagarna läsa sina lappar, om de vill. 

 

Varianter
Pappret sätts på ryggen och alla går runt och skriver.
Alla har varsin burk med sitt namn på där lappar kan läggas under en längre tidsperiod, t. ex. under projektets gång.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon