VAD

FAS Energizer

SYFTE Få gruppen på bra humör genom lekfull tävling

TID 15 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL ca 12 marshmallows och ca 25 gram spaghetti per antal grupper, en måttstock

UTRYMME Ett bord att bygga på

KÄLLA Scouterna

FAS

Energizer

SYFTE

Få gruppen på bra humör genom lekfull tävling

TID

15 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

ca 12 marshmallows och ca 25 gram spaghetti per antal grupper, en måttstock

UTRYMME

Ett bord att bygga på

KÄLLA

Scouterna

HUR

  1. Dela in i mindre grupper.
  2. Ge varje grupp lika mycket byggmaterial.
  3. Ställ en timer på 7 minuter.
  4. Låt teamen bygga.
  5. Mät tornen och kora en spagetti-torns-vinnare!

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon