VAD

FAS Förverkliga

SYFTE Presentera din lösning på ett lättförståeligt och engagerande sätt

TID 5-20 min

DELTAGARE Individuellt eller i grupp

MATERIAL Olika medier t. ex. digital presentation, prototyper, rollspel, video, etc.

UTRYMME Valfri plats för att presentera inför åhörare

KÄLLA

FAS

Förverkliga

SYFTE

Presentera din lösning på ett lättförståeligt och engagerande sätt

TID

5-20 min

DELTAGARE

Individuellt eller i grupp

MATERIAL

Olika medier t. ex. digital presentation, prototyper, rollspel, video, etc.

UTRYMME

Valfri plats för att presentera inför åhörare

KÄLLA

HUR

  1. Introducera grundutmaningen och kontexten. 
  2. Berätta om ert empatiarbete och hur ni har gått till väga för att få djupare förståelse för användaren.
  3. Presentera användaren och eventuella personas. Vem är det som berörs av utmaningen? Vilka behov har de?
  4. Presentera er nya omformulerade utmaning.
  5. Visa prototyper eller idéer. Fokusera på huvudfunktioner och hur de möter användarens behov. 
  6. Har ni testat prototypen? Dela era lärdomar.
  7. Beskriv nästa steg och när och hur det ska ske. Berätta om ni behöver hjälp från åhörarna för att komma vidare och byt kontaktuppgifter. 

Tips!
Försök väcka känslor hos åhörarna och få dem att leva sig in i ett problem eller scenario.
Använd visuellt material för att förstärka er berättelse.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon