VAD

FAS Förverkliga

SYFTE Vägledning för att förverkliga idén

TID 10-30 min

DELTAGARE Individuellt

MATERIAL Mallen och pennor

UTRYMME Bord

KÄLLA Innovationsguiden

FAS

Förverkliga

SYFTE

Vägledning för att förverkliga idén

TID

10-30 min

DELTAGARE

Individuellt

MATERIAL

Mallen och pennor

UTRYMME

Bord

KÄLLA

Innovationsguiden

HUR

  • Ladda ned/skriv ut mallen.
  • Läs igenom mallen
  • Diskutera och fyll i grupp direkt alternativt, fyll i individuellt innan diskussion i grupp.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon