VAD

FAS Ice-breaker

SYFTE Släppa prestationskrav, sätta igång kreativiteten och skapa glad stämning

TID 15-30 sekunder per porträtt

DELTAGARE Parvis

MATERIAL Papper, något hårt att vila pappret mot, penna

UTRYMME

KÄLLA

FAS

Ice-breaker

SYFTE

Släppa prestationskrav, sätta igång kreativiteten och skapa glad stämning

TID

15-30 sekunder per porträtt

DELTAGARE

Parvis

MATERIAL

Papper, något hårt att vila pappret mot, penna

UTRYMME

KÄLLA

HUR

  1. Ta varsitt papper och penna (gärna tusch).
  2. Para ihop er två och två och sitt mitt emot varandra med pappret på bordet eller på en bok i knät.
  3. Ställ en klocka på 15-30 sek, eller be någon hålla tid.
  4. Rita av varandra utan att titta på pappret! Först när tiden är ute får ni titta på er teckning. 
  5. Skriv den avbildades namn på porträttet och lämna över pappret till den som ritats av.
  6. Upprepa eventuellt med nya par.

Variationer
Rita av varandra utan att titta på pappret eller lyfta pennan från pappret när ni ritar.
Rita av varandra utan att titta på pappret och med “fel” hand.

Tips!
Använd gärna porträtten om ni gör en presentationsrunda i grupp. Då kan ni också lägga till en fråga, som t. ex. förväntningar för dagen.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon