VAD

FAS Ice-breakers

SYFTE Lära känna varandra och skapa gemenskap

TID 15-20 min per övning

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Personliga bilder, tejp

UTRYMME

KÄLLA

FAS

Ice-breakers

SYFTE

Lära känna varandra och skapa gemenskap

TID

15-20 min per övning

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Personliga bilder, tejp

UTRYMME

KÄLLA

HUR

Välj en variant eller gör alla:

  • Be deltagarna skicka bilder på sin hemma-arbetsplats i förväg. Fäst bilderna på en vägg eller whiteboard. Låt deltagarna gissa vilken arbetsplats som tillhör vem och varför de tror det.
  • Be deltagarna dela sin bästa semesterbild. Låt varje deltagare berätta varför just den semestern var så bra.
  • Be deltagarna dela en bild på sin ”hjälte” och berätta varför den inspirerar. 
  • Be deltagarna dela en bild på sig själva när de var yngre och berätta om när och var bilden är tagen, och hur de kände just då.

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon