VAD

FAS Prototypa

SYFTE Spela upp en interaktion mellan människor, produkter, tjänster, miljöer för att bättre förstå en idé

TID 10-60 min

DELTAGARE Gruppövning

MATERIAL Personer eller figurer som spelar rollerna, ev kläder och rekvisita

UTRYMME

KÄLLA

FAS

Prototypa

SYFTE

Spela upp en interaktion mellan människor, produkter, tjänster, miljöer för att bättre förstå en idé

TID

10-60 min

DELTAGARE

Gruppövning

MATERIAL

Personer eller figurer som spelar rollerna, ev kläder och rekvisita

UTRYMME

KÄLLA

HUR

 1. Definiera syftet med prototypen
  Är det någon särskild funktion du vill utveckla mer?
  Om prototypen ska testas med målgruppen, vad vill du testa?
  Är det några särskilda frågor du vill besvara med prototypen?
 2. Process
  Ni kan själva skådespela, eller agera ut en teater av figurer som ni skapat, t. ex. eller legofigurer. Kläder och rekvisita kan användas för att förtydliga karaktärer.
 3. Skapa ett manus eller improvisera

Tips!
Rollspelet kan visa på en specifik interaktion eller en serie av händelser. Vad sker innan, under och efter att användaren kommer i kontakt med konceptet?
Försök att skapa en tillåtande, lekfull och kreativ atmosfär där begreppet “göra bort sig” inte finns.

 

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon