VAD

FAS Prototypa

SYFTE Visualisera lösningens händelseförlopp ur ett användarperspektiv

TID 30-60 min

DELTAGARE Individuell övning eller i mindre grupper

MATERIAL Mallen och pennor

UTRYMME Bord

KÄLLA

FAS

Prototypa

SYFTE

Visualisera lösningens händelseförlopp ur ett användarperspektiv

TID

30-60 min

DELTAGARE

Individuell övning eller i mindre grupper

MATERIAL

Mallen och pennor

UTRYMME

Bord

KÄLLA

HUR

  1. Ladda ner/skriv ut mallen
  2. Rita vad som händer innan användaren interagerar med lösningen.
  3. Rita vad som händer när användaren interagerar med lösningen.
  4. Rita vad som händer efter användaren interagerat med lösningen. Vad blir effekten?

Tillbaka till OpenTools

Toolbox Icon